Imagini FEAA

STRATECMisiunea Centrului de Cercetare al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor - Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive este de a dezvolta activităţile de cercetare ale facultăţii, de a stabili colaborări cu alţi membri ai lumii academice, din institute specializate în cercetare din ţară şi din străinătate şi cu mediul de afaceri, în scopul de a contribui la dezvoltarea economică şi socială cu caracter naţional şi regional.

Centrul asigură cadrul instituţional şi informaţional pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ale facultăţii, rolul fiind unul cu multiple faţete: de iniţiator al activităţilor de cercetare, de formare şi dezvoltare a abilităţilor de cercetare, de diseminare a rezultatelor cercetării. 

Funcţiile centrului de cercetare

Centrul desfăşoară cercetare fundamentală şi de dezvoltare managerială.

1. Cercetare aplicativă – centrul va elabora noi procedee operative şi tactice ţinând cont de noua ordine economică. De asemenea este în măsură să desfăşoare activităţi de consulting şi cercetare în domeniul ştiinţelor economice

2. Dezvoltare managerială în domeniul economico-social – centrul desfăşoară activităţi de consulting pentru perfecţionarea şi eficientizarea metodelor, tehnicilor manageriale şi punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare a sistemelor economice competitive.

3. Instruire şi formare – centrul îşi propune să ofere programe de instruire şi de specializare, altele decât programele de studii postuniversitare avansate

4. Transfer de cunoştinţe – centrul are ca scop să colaboreze cu diversele companii interesate pentru a identifica şi pune în valoare cunoştinţe care pot fi transferate, adoptate şi dezvoltate in sistemul industrial  şi de  servicii – comerţ-turism.

5. Colaborare ştiinţifică naţională şi internaţională - centrul are ca obiectiv cooperarea cu alte centre sau instituţii implicate în activitatea de cercetare ştiinţifică de profil din ţară sau străinătate, în vederea informării, documentării, folosirii în comun sau a punerii la dispoziţie a infrastructurii, a schimbului de cercetători şi studenţi, a creării/restructurării programelor de învăţământ postuniversitar etc.

6. Elaborarea de programe (strategii de cercetare) - centrul elaborează programe de cercetare pe termen mediu şi lung inspirate din nevoile pieţei.

7. Organizarea de manifestări ştiinţifice - centrul îşi propune să organizeze simpozioane, conferinţe, schimburi de experienţă etc., prin care să se asigure diseminarea rezultatelor ştiinţifice ale membrilor săi ca şi pregătirea, perfecţionarea acestora.