Imagini FEAA

STRATECObiectivele centrului

1. Dezvoltarea cercetării economice teoretice şi aplicate, stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare și a studenților (masteranzi şi doctoranzi);


2. Organizarea de întâlniri periodice, colocvii şi conferinţe ale facultăţii (Conferinţa Internaţională „Riscul în Economia Contemporană”, Olimpiada Studenţilor Economişti organizată în colaborare cu AFER, sesiunile ştiinţifice studenţeşti organizate la nivel de facultate), precum şi constituirea de cercuri studenţeşti în domeniul economiei şi administrării afacerilor pentru formarea tinerilor cercetători.


3. Publicarea rezultatelor cercetării în reviste ştiinţifice proprii, Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Fascicola I. Economie şi Informatică Aplicată, precum şi în alte reviste de profil româneşti şi străine.


4. Stimularea schimbului de idei şi informaţii cu specialiştii din ţară (din institutele de economie şi facultăţile de profil) şi din străinătate, prin participarea la proiecte comune, la seminarii, conferinţe şi congrese. De asemenea, Centrul de Cercetare va iniţia şi urmări proiecte interdisciplinare.


5. Formarea şi dezvoltarea culturii inovative a IMM prin seminarii, cursuri, burse de contact, precum şi prin utilizarea unor instrumente de tip „incubator de afaceri” şi „întreprindere simulată”.


6. Constituirea unei baze de date cu proiecte de Cercetare-Dezvoltare-Inovare.


7. Implementarea opţiunilor strategice de afaceri prin politicile marketingului-mix şi abordarea sistemică a acestora.


8. Implementarea unor metode moderne de creştere a performanţelor organizaţiilor (Benchmarking, Total Performance Score, Six Sigma etc.).


9. Consultanţă privind proprietatea intelectuală şi industrială şi diseminarea la nivel regional a legislaţiei privind drepturile de proprietate intelectuală.


10. Investigarea necesităţilor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare la nivelul Regiunii Sud-Est prin construirea şi aplicarea de chestionare de marketing.


11. Colaborarea permanentă cu reprezentanţii mediului de afaceri, instituţii şi persoane interesate cu privire la conceperea şi depunerea de proiecte de cercetare/dezvoltare finanţate de Uniunea Europeană şi/sau organisme naţionale; acordarea de asistenţă şi expertiză economică şi tehnică în acest domeniu.


12. Adaptarea programelor de studiu la nevoile regionale şi globale şi dezvoltarea unor programe de practică realiste.


13. Promovarea standardelor comerciale şi industriale ale Uniunii Europene, concurenţa loială, practicile comerciale cinstite, etica în afaceri - prin simpozioane, seminarii şi alte manifestări ştiinţifice proprii.


14. Promovarea cadrului economic actual privind economia bazată pe cunoştinţe, clustere inovative şi difuzie tehnologică.