Imagini FEAA

STRATECRevista Analele Universităţii „Dunărea de Jos”. Fascicola I. Economie şi Informatică Aplicată - www.eia.feaa.ugal.ro, editată sub egida Centrului de Cercetare „Strategii de dezvoltare a sistemelor economice competitive – STRATEC”, contribuie la sporirea vizibilităţii rezultatelor cercetării şi, implicit, la creşterea capacităţii de colaborare şi de diseminare a interesului ştiinţific.
Revista apare în baze de date internaţionale:

Cambridge Scientific Abstract: www.csa.com

De asemenea, revista este transmisă pe baza schimbului interbibliotecar la biblioteci din Germania, Anglia, Albania, Franţa, Belgia, Canada, Japonia, Italia, Grecia, India, Bulgaria, Argentina, Austria, Serbia, Spania, SUA, Coreea.

Primele articole de economie apar în anul 1978, în Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, în „Fascicola I – Ştiinţe sociale şi umaniste”, cu ISSN 1220-0735, al căror conţinut a tratat problematica economică a anilor ’80. Începând cu 1994, fascicola devine o revistă de sine stătătoare şi se intitulează „Management, economie şi ştiinţe socio-umaniste”, cu ISSN 1221-4647 şi apariţie anuală constantă, potrivit realităţilor şi transformărilor pe care le-a cunoscut universitatea, prin constituirea unei facultăţi aparte, cu profil economic şi juridic-administrativ. Din 1995 revista apare sub denumirea „Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi – Fascicola I – Economie”, cu ISSN 1224-9351, denumire sub care, în 2001, obţine acreditarea, ca recunoaştere a calităţii aparte a publicaţiilor şi a interesului pe care revista l-a dobândit, cu noua sa structură, în lumea academică.

Începând cu 2003, publicaţia îşi păstrează atributul de „Fascicola I”, dar se intitulează „Economie şi Informatică Aplicată”, cu ISSN 1584-0409 şi cu un fond de 20-30 de articole publicate anual. Tematica şi-a îmbogăţit conţinutul, abordările comportând un mare grad de inovaţie, semnatarii articolelor beneficiind de referinţele unor personalităţi notabile din lumea academică. În anul 2009, în urma procesului de evaluare naţională, revista a primit clasificare CNCSIS de tip B+, atribut păstrat până în prezent.