FEBA Images

STRATECConferinţa Internaţională "Risc în Economia Contemporana"

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi organizează anual Conferinţa Internaţională Risc în Economia Contemporană, manifestare ştiinţifică ce a reunit de-a lungul anilor personalităţi marcante ale lumii academice din ţară şi din străinătate. 

Lucrările se indexează în baze de date internaţionale pe domeniu - REPEC, DOAJ, ECONPAPERS, OALIB, OAJSE - şi se publică pe CD-ul conferinţei, cu ISSN 2067-0532 si pe site-ul dedicat: www.rce.feaa.ugal.ro, ISSN 2344-5386.

Dintre lucrările prezentate la manifestarea ştiinţifică se selectează şi se publică articolele care răspund cerinţelor impuse de revista Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicola I. Economie şi Informatică Aplicată, revistă indexată în numeroase baze de date internaţionale (RePec, DOAJ, EconLit, Index Copernicus, Cabell's, ECONIS, Ulrich's, EconPapers).