Imagini FEAA

STRATECDirecţiile principale de cercetare ale centrului:

1. Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenorial – abordări din perspectivele: managerială, de marketing, financiară şi de politică economică

2. Strategii şi politici competitive în administrarea afacerilor

3. Dezvoltarea durabilă la nivel local, regional şi naţional – analiză de modele, indicatori, prospectarea tendinţelor, politici economice îndomeniu

4. Creştere şi dezvoltare în economie – modelarea sistemelor economico-sociale în condiţii de risc şi incertitudine.