Centrul de Cercetare Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive

www.stratec.ugal.ro

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

www.feaa.ugal.ro

Universitatea Dunărea de jos
din Galați

www.ugal.ro

Direcții de cercetare

Direcții principale de cercetare,
dezvoltare, inovare
Elaborarea de strategii
Elaborarea de strategii competitive în domeniul managementului şi marketingului.