Image

2017 - 2020

Rezultatele cercetării

◊ Articole în reviste cotate WOS  95

◊ Articole în reviste BDI  294

◊ Articole la conferințe internaționale  212

◊ Proiecte de cercetare  8

◊ Premii  44

Laboratoare de cercetare

 • Sala I23 – FEAA, str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (dotare din Contract POSDRU ID 138113 – Simpract)
 • Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenorial – abordări din perspectivele: managerială, de marketing, financiară şi de politică economică
 • Dezvoltarea durabilă la nivel local, regional şi naţional – analiză de modele, indicatori, prospectarea tendinţelor, politici economice în domeniu
 • 28 computere ASUS, sistem de videoproiecție Epson, 30 birouri, 42 scaune, 2 aparate aer condiționat, conexiune internet, acces E-nformation la bazele de date Web of Science, Scopus, Elsevier, Wiley-ebooks, de Gruyter ebooks, CAB ebooks, Springer.
 • Software specializat: SPSS, PLS-SEM software, Nvivo, fsQCA, BSC Designer
 • SPSS este un instrument software deosebit de util doctoranzilor, întrucât le permite analize statistice avansate la nivelul modelelor conceptuale cantitative, precum: analiza factorială exploratorie, analiza în componentele principale, analiza clusterelor, testarea corelațiilor, analize de regresie, ANOVA etc. Este utilizat in cadrul cursului Proiectarea modelelor conceptuale în cercetările economice.
 • PLS-SEM software oferă doctoranzilor oportunitatea de aconfigura traiectoriile dintr-un model conceptual de cercetare prin mecanisme cauzale. Avantajul modelării cu acest software constă în explorarea constructurilor incluse în model și simplificarea cercetării, astfel încât doctoranzii să poată măsura relația dintre indicatori și variabile pentru a testa ipotezele.
 • NVivo este un software de analiză calitativă a datelor (QDA), care îi ajută pe doctoranzi să organizeze, să analizeze și să găsească informații despre date calitative nestructurate obținute din interviuri, răspunsuri deschise la sondaje, articole din jurnale, rețele sociale și conținut web, unde sunt necesare niveluri profunde de analiză pe volume mici sau mari de date.
 • fsQCA software - este util doctoranzilor pentru testarea studiilor configuraționale. Spre deosebire de metodele de cercetare cantitativă, care se concentrează în primul rând pe analize de corelație, fsQCA explorează conexiunile logice dintre combinațiile de condiții cauzale și un rezultat. FsQCA evidențiază suficiența dintre subgrupuri ale tuturor combinațiilor identificate pe baza condițiilor lor cauzale și a rezultatului.
 • BSC Designer software le permite doctoranzilor să proiecteze hărți strategice în care pot integra indicatori de performanță, structurați pe diverse dimensiuni de analiză. Cu ajutorul acestui software, doctoranzii pot evalua performanțele unei organizații, indiferent de domeniul de activitate.
 • Sala I02 – FEAA, str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (dotare din proiect POSDRU ID 140877 - eMentor)
 • Creştere şi dezvoltare în economia bazată pe cunoştinţe – modelarea sistemelor economico-sociale în condiţii de risc şi incertitudine
 • 25 de laptop-uri Asus X550C, Intel core i7 - 2GHz, SmartBoard cu videoproiecţie UEFI45, 25 birouri, 30 scaune, aparat aer condiționat, conexiune la internet, acces prin E-nformation la bazele de date indexate pe domeniu: Web of Science, Scopus, Elsevier, Wiley-ebooks, de Gruyter ebooks, CAB ebooks, Springer
 • Software specializat: SPSS, PLS-SEM software, Nvivo, fsQCA, BSC Designer
 • SPSS este un instrument software deosebit de util doctoranzilor, întrucât le permite analize statistice avansate la nivelul modelelor conceptuale cantitative, precum: analiza factorială exploratorie, analiza în componentele principale, analiza clusterelor, testarea corelațiilor, analize de regresie, ANOVA etc. Este utilizat in cadrul cursului Proiectarea modelelor conceptuale în cercetările economice.
 • PLS-SEM software oferă doctoranzilor oportunitatea de aconfigura traiectoriile dintr-un model conceptual de cercetare prin mecanisme cauzale. Avantajul modelării cu acest software constă în explorarea constructurilor incluse în model și simplificarea cercetării, astfel încât doctoranzii să poată măsura relația dintre indicatori și variabile pentru a testa ipotezele.
 • NVivo este un software de analiză calitativă a datelor (QDA), care îi ajută pe doctoranzi să organizeze, să analizeze și să găsească informații despre date calitative nestructurate obținute din interviuri, răspunsuri deschise la sondaje, articole din jurnale, rețele sociale și conținut web, unde sunt necesare niveluri profunde de analiză pe volume mici sau mari de date.
 • fsQCA software - este util doctoranzilor pentru testarea studiilor configuraționale. Spre deosebire de metodele de cercetare cantitativă, care se concentrează în primul rând pe analize de corelație, fsQCA explorează conexiunile logice dintre combinațiile de condiții cauzale și un rezultat. FsQCA evidențiază suficiența dintre subgrupuri ale tuturor combinațiilor identificate pe baza condițiilor lor cauzale și a rezultatului.
 • BSC Designer software le permite doctoranzilor să proiecteze hărți strategice în care pot integra indicatori de performanță, structurați pe diverse dimensiuni de analiză. Cu ajutorul acestui software, doctoranzii pot evalua performanțele unei organizații, indiferent de domeniul de activitate.
 • Sala I22 – FEAA, str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (dotare din fonduri bugetare)
 • Strategii şi politici competitive în administrarea afacerilor
 • 21 calculatoare ASUS All in One, Intel G3900, Smart-board SB480 cu videoproiecto short stand mobilBENQ, 21 birouri, 30 scaune, 4 dulapuri, aparat aer condiționat, conexiune la internet, acces prin E-nformation la bazele de date indexate pe domeniu: Web of Science, Scopus, Elsevier, Wiley-ebooks, de Gruyter ebooks, CAB ebooks, Springer.
 • Software specializat: SPSS, PLS-SEM software, Nvivo, fsQCA, BSC Designer
 • SPSS este un instrument software deosebit de util doctoranzilor, întrucât le permite analize statistice avansate la nivelul modelelor conceptuale cantitative, precum: analiza factorială exploratorie, analiza în componentele principale, analiza clusterelor, testarea corelațiilor, analize de regresie, ANOVA etc. Este utilizat in cadrul cursului Proiectarea modelelor conceptuale în cercetările economice.
 • PLS-SEM software oferă doctoranzilor oportunitatea de aconfigura traiectoriile dintr-un model conceptual de cercetare prin mecanisme cauzale. Avantajul modelării cu acest software constă în explorarea constructurilor incluse în model și simplificarea cercetării, astfel încât doctoranzii să poată măsura relația dintre indicatori și variabile pentru a testa ipotezele.
 • NVivo este un software de analiză calitativă a datelor (QDA), care îi ajută pe doctoranzi să organizeze, să analizeze și să găsească informații despre date calitative nestructurate obținute din interviuri, răspunsuri deschise la sondaje, articole din jurnale, rețele sociale și conținut web, unde sunt necesare niveluri profunde de analiză pe volume mici sau mari de date.
 • fsQCA software - este util doctoranzilor pentru testarea studiilor configuraționale. Spre deosebire de metodele de cercetare cantitativă, care se concentrează în primul rând pe analize de corelație, fsQCA explorează conexiunile logice dintre combinațiile de condiții cauzale și un rezultat. FsQCA evidențiază suficiența dintre subgrupuri ale tuturor combinațiilor identificate pe baza condițiilor lor cauzale și a rezultatului.
 • BSC Designer software le permite doctoranzilor să proiecteze hărți strategice în care pot integra indicatori de performanță, structurați pe diverse dimensiuni de analiză. Cu ajutorul acestui software, doctoranzii pot evalua performanțele unei organizații, indiferent de domeniul de activitate.
 • Sala I26 – FEAA, str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (laborator dotat prin sponsorizare, contract cu mediul de afaceri)
 • Analiza impactului tehnicilor de marketing asupra performanțelor companiilor
 • 21 calculatoare Lenovo All-in-One, 23,8 inch, V530, tablă magnetică 120 x 240 cm, 21 birouri Nova U – Desk with a cut-out for grommer, 21 scaune Bakea, aparat aer condiționat, conexiune internet, Acces prin E-nformation la bazele de date indexate pe domeniu: Web of Science, Scopus, Elsevier, Wiley-ebooks, de Gruyter ebooks, CAB ebooks, Springer
 • Software specializat: SPSS, PLS-SEM software, Nvivo, fsQCA, BSC Designer
 • SPSS este un instrument software deosebit de util doctoranzilor, întrucât le permite analize statistice avansate la nivelul modelelor conceptuale cantitative, precum: analiza factorială exploratorie, analiza în componentele principale, analiza clusterelor, testarea corelațiilor, analize de regresie, ANOVA etc. Este utilizat in cadrul cursului Proiectarea modelelor conceptuale în cercetările economice.
 • PLS-SEM software oferă doctoranzilor oportunitatea de aconfigura traiectoriile dintr-un model conceptual de cercetare prin mecanisme cauzale. Avantajul modelării cu acest software constă în explorarea constructurilor incluse în model și simplificarea cercetării, astfel încât doctoranzii să poată măsura relația dintre indicatori și variabile pentru a testa ipotezele.
 • NVivo este un software de analiză calitativă a datelor (QDA), care îi ajută pe doctoranzi să organizeze, să analizeze și să găsească informații despre date calitative nestructurate obținute din interviuri, răspunsuri deschise la sondaje, articole din jurnale, rețele sociale și conținut web, unde sunt necesare niveluri profunde de analiză pe volume mici sau mari de date.
 • fsQCA software - este util doctoranzilor pentru testarea studiilor configuraționale. Spre deosebire de metodele de cercetare cantitativă, care se concentrează în primul rând pe analize de corelație, fsQCA explorează conexiunile logice dintre combinațiile de condiții cauzale și un rezultat. FsQCA evidențiază suficiența dintre subgrupuri ale tuturor combinațiilor identificate pe baza condițiilor lor cauzale și a rezultatului.
 • BSC Designer software le permite doctoranzilor să proiecteze hărți strategice în care pot integra indicatori de performanță, structurați pe diverse dimensiuni de analiză. Cu ajutorul acestui software, doctoranzii pot evalua performanțele unei organizații, indiferent de domeniul de activitate.
Image
Image
Image

Rapoarte de cercetare